merhaba Temel Kural ve Önceliklerimiz - Nilüfer İlaçlama
Nilüfer/ Bursa
7/24 Servis
Teklif Formu
Nilüfer/ Bursa
7/24 Servis

Temel Kural ve Önceliklerimiz

01 Eyl
Posted by:   Admin

İLAÇLAMA İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

 • İlaçlamaya haşaratın yayıldığı kaynaktan başlanmalıdır.
 • İlaçlama zamanı, mücadele edilecek haşerenin faaliyet durumu ve çevre şartları göz önüne alınarak tespit edilmelidir.
 • İlaçlama kapalı alanlarda yapılacak ise, ilacın etki durumuna göre gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • İlaçlama yapılacak alandaki uygulamalarda, değişik formülasyon ve etkili doz uygulanarak direnç kazandırılmamalıdır.
 • Ev zararlıları ile mücadelede, yetkili kurumların kabul etmediği ilaçlar ve zirai mücadele ilaçları kullanılmamalıdır.
 • İlaç hazırlama ve ilaçlama anında hiçbir şey içilmemeli ve yenilmemelidir.
 • İlaç ambalajları ve atıklar usulüne uygun toplanmalı ve imha edilmelidir.

İLAÇLARIN TEMİN EDİLMESİ VE TAŞINMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

 • İşyerinde ilaçların temin edilmesi ve taşınması ile ilgili aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.
 • İlaçlamada kullanılacak ilaçlar, ilgili mevzuata göre ruhsatlı iş yerlerinden temin edilmelidir.
 • İlaçlar orijinal ambalajında bulunmalıdır.
 • İlaçlar hayvan ve gıda ile birlikte taşınmamalı, üzerine ağır eşya konulmamalıdır.
 • İlacın etiketinde seri no, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
 • İlaçların üzerinde tehlike sınıfına uygun işaret olmalıdır.
 • İlacın ambalajı üzerinde ruhsat aldığı onaylı etiketinin aynısı yer almalıdır.
 • İlaçlar etiketindeki zehirlilik durumuna göre, ayrı ayrı depolanmalıdır.

İLAÇ HAZIRLAMA İLE İLGİLİ KURALLAR

 • İşyerinde ilaç hazırlama ile ilgili aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.
 • İlaç hazırlamada çalışanlar, çalışmadan önce iş elbisesini, maske, gözlük ve eldivenini giymiş olmalıdır.
 • Eller ve ilaç hazırlamada kullanılan malzemeler; ağız, yüz ve göz gibi uzuvlara değdirilmemelidir.
 • İlaçlar hazırlarken sıvı ilaçlar dereceli kaplarla, toz ilaçlar ise kepçe kullanılarak ölçülmeli ve ilaç aktarmada huni veya filtre kullanılmalıdır.
 • İlaç hazırlamada ve ilacı suyla karıştırmada ağzı açık kova ve çubuk kullanılmalı, çıplak el ve kol ile

karıştırılmamalıdır.

 • İlaç hazırlayanlarda ve ilaçlama uygulaması yapanlarda herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda,

bu kişiler derhal açık alanda temiz havaya çıkarılmalı ve duş yaptırılmalıdır.

 • İlaçlama yapılacak ev ve işyeri ile açık ve kapalı alanlardaki zararlılar önceden tespit edilmeli ve bu

zararlılara göre ilaç hazırlanmalıdır.

 • Aynı alanda yapılan ilaçlamalarda her uygulamada kimyasal formülasyon değiştirilmelidir.
 • İlaç hazırlamada ilacın dökülüp saçılmamasına ve etrafa yayılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Dökülen ilaç; toz ve granül ise, filtreli elektrik süpürgesiyle, ilaç sıvı ise kum veya talaşa emdirilerek sağlam plastik torbalara toplanmalı ve üzerinde “Toksiktir” yazısı bulunan varillere konulmalıdır.
 • İlaç dökülen yerler, sabunlu su veya deterjanla iyice yıkanmalıdır.

İLAÇ UYGULAMASINDAN ÖNCE ALINACAK TEDBİRLER

 • İşyerinde ve ilaçlama alanında, ilaç uygulamasından önce aşağıdaki tedbirlerin alınması gereklidir:
 • İlaç uygulamasında çalışanlar, iş elbisesini, maske, gözlük ve eldivenini giymiş olmalıdır.
 • İlaçlamada kullanılacak makina, araç, gereç ve malzeme; ilaçlama öncesi kontrolden geçirilmelidir.
 • İlaçlanacak alandaki çöp kapları ve çöp toplama yerleri boşaltılmalıdır.
 • İlaçlanacak alanda açıkta gıda ve kap bulundurulmamalıdır.
 • Kapalı mekânlarda yapılacak ilaçlama öncesi; kedi, köpek, kuş vb. hayvanlar çıkarılmalı ve akvaryumların hava ile temas yüzeyi çok iyi örtülmeli, hava kompresörü geçici süre durdurulmalıdır.
 • Bebek ve çocuk oyuncakları ile hasta malzemeleri ilaçlama alanı dışına çıkartılmalı veya kapalı bir dolaba

yerleştirilmelidir.

 • İlaçlama öncesi havalandırma bacaları, kapı ve pencereler sıkı bir şekilde kapatılmalıdır.
 • Banyo ve mutfak dolapları ile havalandırma bacaları, kapı ve pencere çerçeveleri kontrol edilmelidir.

İLAÇ UYGULAMASINDAN SONRA ALINACAK TEDBİRLER

 • İlaçlama ev, iş yeri gibi kapalı alanda yapılmış ise, kapı ve pencereler açılarak iyice havalandırılmalıdır.
 • İlaçlanan zeminde ilaç atığı ve artığı kalmış ise bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.
 • İlaçlanan alanda bulunan kullanılacak malzemelerin ilaç ile temas edeceği yüzeyler, önce bol sabunlu

su ve sonra temiz su ile yıkanmalıdır.

 • İlaçlama sonrası ölen zararlılar çöpe atılmamalı, gömülerek ortadan kaldırılmalıdır.
 • İlaçlama sonrası, ilaçlamada kullanılan alet, cihaz ve malzemeler tekrar kullanıma hazır hale gelecek

şekilde temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır.

 • İlaçlama sonrası, ilaçlamada çalışan tüm personel yıkanmalıdır.
 • İlacın konulduğu kullanılmış kaplar, boşaltılmalı, yıkanmalı ve başka amaçla kullanılmamalıdır.

Gerekiyorsa, temizlendikten sonra imha edilmelidir.

 • İlaçlama sonrası işi bitmiş ilaç paketi veya ilaç ambalajlarının ağzı sıkıca kapatılarak ilaç deposundaki

çöp kutusunda toplanmalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde usulüne göre imha edilmelidir.

İLAÇLAMA İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Zararlının biyolojik özellikleri belirlenerek, uygun ilaç ve ilaçlama sisteminin seçimi yapılmalıdır.
 • İçerisinde insan bulunan yerlerde ilaçlama yapılmamalıdır.
 • Açık yerleşim alanlarında rüzgârlı ve yağmurlu havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.
 • İlaçlama sırasında ilacın göze sıçraması halinde, ilk tedbir olarak göz 10 – 15 dakika süreyle bol suyla

yıkanmalıdır.

 • İlaçlama sırasında sigara ve herhangi bir sıvı içilmemeli, hiçbir şey yenilmemelidir.

Previous
Fümigasyon

Cevap bırakın

Your email address will not be published.

01 Eyl
Posted by:   Admin

İLAÇLAMA İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

 • İlaçlamaya haşaratın yayıldığı kaynaktan başlanmalıdır.
 • İlaçlama zamanı, mücadele edilecek haşerenin faaliyet durumu ve çevre şartları göz önüne alınarak tespit edilmelidir.
 • İlaçlama kapalı alanlarda yapılacak ise, ilacın etki durumuna göre gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • İlaçlama yapılacak alandaki uygulamalarda, değişik formülasyon ve etkili doz uygulanarak direnç kazandırılmamalıdır.
 • Ev zararlıları ile mücadelede, yetkili kurumların kabul etmediği ilaçlar ve zirai mücadele ilaçları kullanılmamalıdır.
 • İlaç hazırlama ve ilaçlama anında hiçbir şey içilmemeli ve yenilmemelidir.
 • İlaç ambalajları ve atıklar usulüne uygun toplanmalı ve imha edilmelidir.

 

İLAÇLARIN TEMİN EDİLMESİ VE TAŞINMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

 • İşyerinde ilaçların temin edilmesi ve taşınması ile ilgili aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.
 • İlaçlamada kullanılacak ilaçlar, ilgili mevzuata göre ruhsatlı iş yerlerinden temin edilmelidir.
 • İlaçlar orijinal ambalajında bulunmalıdır.
 • İlaçlar hayvan ve gıda ile birlikte taşınmamalı, üzerine ağır eşya konulmamalıdır.
 • İlacın etiketinde seri no, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
 • İlaçların üzerinde tehlike sınıfına uygun işaret olmalıdır.
 • İlacın ambalajı üzerinde ruhsat aldığı onaylı etiketinin aynısı yer almalıdır.
 • İlaçlar etiketindeki zehirlilik durumuna göre, ayrı ayrı depolanmalıdır.

 

İLAÇ HAZIRLAMA İLE İLGİLİ KURALLAR

 • İşyerinde ilaç hazırlama ile ilgili aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır.
 • İlaç hazırlamada çalışanlar, çalışmadan önce iş elbisesini, maske, gözlük ve eldivenini giymiş olmalıdır.
 • Eller ve ilaç hazırlamada kullanılan malzemeler; ağız, yüz ve göz gibi uzuvlara değdirilmemelidir.
 • İlaçlar hazırlarken sıvı ilaçlar dereceli kaplarla, toz ilaçlar ise kepçe kullanılarak ölçülmeli ve ilaç aktarmada huni veya filtre kullanılmalıdır.
 • İlaç hazırlamada ve ilacı suyla karıştırmada ağzı açık kova ve çubuk kullanılmalı, çıplak el ve kol ile

karıştırılmamalıdır.

 • İlaç hazırlayanlarda ve ilaçlama uygulaması yapanlarda herhangi bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda,

bu kişiler derhal açık alanda temiz havaya çıkarılmalı ve duş yaptırılmalıdır.

 • İlaçlama yapılacak ev ve işyeri ile açık ve kapalı alanlardaki zararlılar önceden tespit edilmeli ve bu

zararlılara göre ilaç hazırlanmalıdır.

 • Aynı alanda yapılan ilaçlamalarda her uygulamada kimyasal formülasyon değiştirilmelidir.
 • İlaç hazırlamada ilacın dökülüp saçılmamasına ve etrafa yayılmamasına dikkat edilmelidir.
 • Dökülen ilaç; toz ve granül ise, filtreli elektrik süpürgesiyle, ilaç sıvı ise kum veya talaşa emdirilerek sağlam plastik torbalara toplanmalı ve üzerinde “Toksiktir” yazısı bulunan varillere konulmalıdır.
 • İlaç dökülen yerler, sabunlu su veya deterjanla iyice yıkanmalıdır.

 

İLAÇ UYGULAMASINDAN ÖNCE ALINACAK TEDBİRLER

 • İşyerinde ve ilaçlama alanında, ilaç uygulamasından önce aşağıdaki tedbirlerin alınması gereklidir:
 • İlaç uygulamasında çalışanlar, iş elbisesini, maske, gözlük ve eldivenini giymiş olmalıdır.
 • İlaçlamada kullanılacak makina, araç, gereç ve malzeme; ilaçlama öncesi kontrolden geçirilmelidir.
 • İlaçlanacak alandaki çöp kapları ve çöp toplama yerleri boşaltılmalıdır.
 • İlaçlanacak alanda açıkta gıda ve kap bulundurulmamalıdır.
 • Kapalı mekânlarda yapılacak ilaçlama öncesi; kedi, köpek, kuş vb. hayvanlar çıkarılmalı ve akvaryumların hava ile temas yüzeyi çok iyi örtülmeli, hava kompresörü geçici süre durdurulmalıdır.
 • Bebek ve çocuk oyuncakları ile hasta malzemeleri ilaçlama alanı dışına çıkartılmalı veya kapalı bir dolaba

yerleştirilmelidir.

 • İlaçlama öncesi havalandırma bacaları, kapı ve pencereler sıkı bir şekilde kapatılmalıdır.
 • Banyo ve mutfak dolapları ile havalandırma bacaları, kapı ve pencere çerçeveleri kontrol edilmelidir.

 

İLAÇ UYGULAMASINDAN SONRA ALINACAK TEDBİRLER

 • İlaçlama ev, iş yeri gibi kapalı alanda yapılmış ise, kapı ve pencereler açılarak iyice havalandırılmalıdır.
 • İlaçlanan zeminde ilaç atığı ve artığı kalmış ise bol sabunlu su ile yıkanmalıdır.
 • İlaçlanan alanda bulunan kullanılacak malzemelerin ilaç ile temas edeceği yüzeyler, önce bol sabunlu

su ve sonra temiz su ile yıkanmalıdır.

 • İlaçlama sonrası ölen zararlılar çöpe atılmamalı, gömülerek ortadan kaldırılmalıdır.
 • İlaçlama sonrası, ilaçlamada kullanılan alet, cihaz ve malzemeler tekrar kullanıma hazır hale gelecek

şekilde temizlenmeli ve bakımı yapılmalıdır.

 • İlaçlama sonrası, ilaçlamada çalışan tüm personel yıkanmalıdır.
 • İlacın konulduğu kullanılmış kaplar, boşaltılmalı, yıkanmalı ve başka amaçla kullanılmamalıdır.

Gerekiyorsa, temizlendikten sonra imha edilmelidir.

 • İlaçlama sonrası işi bitmiş ilaç paketi veya ilaç ambalajlarının ağzı sıkıca kapatılarak ilaç deposundaki

çöp kutusunda toplanmalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde usulüne göre imha edilmelidir.

 

İLAÇLAMA İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Zararlının biyolojik özellikleri belirlenerek, uygun ilaç ve ilaçlama sisteminin seçimi yapılmalıdır.
 • İçerisinde insan bulunan yerlerde ilaçlama yapılmamalıdır.
 • Açık yerleşim alanlarında rüzgârlı ve yağmurlu havalarda ilaçlama yapılmamalıdır.
 • İlaçlama sırasında ilacın göze sıçraması halinde, ilk tedbir olarak göz 10 – 15 dakika süreyle bol suyla

yıkanmalıdır.

 • İlaçlama sırasında sigara ve herhangi bir sıvı içilmemeli, hiçbir şey yenilmemelidir.

Previous
Müşteri Memnuniyet Formu
Next
Fümigasyon
Hemen Ara
Whatsapp